• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"
    KRS 0000251770

Misja:
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś" powstała, aby nieść ulgę w cierpieniu tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują: najmniejszym i najbardziej bezbronnym istotom. Każde dziecko ma prawo do normalnego życia. Wspomnieniem dzieciństwa nie może być głód, cierpienie i samotność.

Prowadzone działania:
- Pomoc charytatywna dla najuboższych rodzin wielodzietnych.
- Działalność edukacyjna i informacyjna uwrażliwiająca na problemy głodu i niedożywienia dzieci w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.