• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie
    KRS 0000252188

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności miejscowości Brzeźno poprzez:
- propagowanie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- modernizacja budynku szkoły podstawowej
- zagospodarowanie terenów przyszkolnych
- doposażenie szkoły i gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne
- rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
- rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W chwili obecnej działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wyposażeniu w sprzęt i pomoce naukowe nowo otwieranego gimnazjum i szkoły podstawowej w Brzeźnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.