• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
    KRS 0000252350

Misja
Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem i dotkniętych ubóstwem, patologią, chorych i inne.

Prowadzone działania
Dofinansowanie dzieci i młodzieży - wyjazdy wakacyjne.
Dofinansowanie sprzętu medycznego do pielęgnacji i opieki nad osobami chorymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.