• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "MaMa"
    KRS 0000252539

Celem Fundacji MaMa jest:
1) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji matek w życiu publicznym, na rynku pracy, w społeczeństwie i kulturze,
2) promowanie praw kobiet i matek oraz publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
3) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w szczególności na rynku pracy i w sferze domowej,
5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i matek,
6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
7) wspieranie udziału matek w życiu publicznym i kulturalnym,
8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii i możliwości edukacji matek,
9) promowanie miejsc przyjaznym matkom i dzieciom w przestrzeni miejskiej.

Obszary zainteresowań:
- rynek pracy (zwalnianie kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, mniejsze zarobki),
- ekonomia (brak rozbudowanej pomocy socjalnej i wysoki stopień ubóstwa wśród rodzin),
- problemy lokalne (nieprzystosowanie miast i wsi do potrzeb rodziców i nieprzyjazna architektura, niejasne przepisy dotyczące mieszkań socjalnych),
- problemy zdrowotne (nielegalne opłaty za porody rodzinne, brak darmowych szkół rodzenia i znieczuleń w czasie porodu, zamykanie oddziałów położniczych i szpitali dziecięcych, zły projekt ustawy dotyczącej in vitro),
- problemy edukacyjne (brak miejsc w żłobkach i przedszkolach, chaos w reformie szkolnictwa, brak bezpieczeństwa w szkołach),
- problemy społeczne (dyskryminujący mit poświęcającej się i cierpiętniczej Matki Polki, brak równego podziału domowych obowiązków).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.