• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie FutboloManiacy
    KRS 0000252653

Misja Stowarzyszenia Wspierania Młodych Talentów Piłkarskich:
1. rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2. upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
3. organizacja zawodów sportowych,
4. wspieranie utalentowanej sportowo młodzieży,
5. promowanie młodych sportowców,
6. organizowanie imprez charytatywnych i integracyjnych,
7. upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
8. propagowanie idei tolerancji i otwartości wśród społeczeństwa,
9. propagowanie idei czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.