• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Krystyny Ciołkosz "Za Szybą"
    KRS 0000252666

Głównym celem Fundacji jest pomoc Dzieciom z zaburzeniami rozwoju, szczególnie dzieciom autystycznym.

W ostatnich latach otworzyły się możliwości skutecznej pomocy, niemniej jest ona bardzo droga.
Dla każdego Rodzica myśl, że można dziecku pomoc ale ze względów finansowych nie jest to możliwe jest trudna do zaakceptowania. Pomagamy Rodzicom w ich walce o zdrowie dziecka jak również w pokonywaniu problemów dnia codziennego.

Informujemy zainteresowanych o możliwościach specjalistycznych badań laboratoryjnych, leczenia, terapii, jak również o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.