• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Ostródzie z siedzibą w Samborowie
    KRS 0000252900

Prowadzimy działalność w zakresie: ochrona i promocja zdrowia, edukacja diabetologiczna, działalność charytatywna.Nasze działania skierowane są na chorych na cukrzycę, w tym niepełnosprawnych, rodziców dzieci chorych na cukrzycę, osoby pracujące na rzecz chorych, osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania stowarzyszenia. Działalność statutową realizujemy poprzez współpracę ze szkołami realizując programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, konkursy podnoszące wiedzę o chorobie cukrzycy i jej powikłaniach. Prowadzimy badania na wczesne wykrywanie cukrzycy wśród załóg zakładów pracy uspołecznionych i firm prywatnych po uzgodnieniu terminów i zakresów badań z pracodawcami. Prowadzimy współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań zleconych podnoszących stan zdrowia ludności. Organizujemy akcje i konferencje związane z podnoszeniem wiedzy o chorobie i jej powikłaniach poprzez współpracę z lekarzami i firmami farmaceutycznymi produkującymi insuliny i leki stosowane w leczeniu choroby cukrzycy i jej powikłań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.