• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Placówka Doskonalenia Nauczycieli - Pro Formatione
    KRS 0000252939

Prowadzone działania
Placówka doskonalenia Nauczycieli Rady Szkól Katolickich - Pro Formatione powstała w lutym 2004 r. a jej organem założycielskim i prowadzącym jest Rada Szkół Katolickich.

Celem Pro Formatione jest formacja zawodowa nauczycieli, ukierunkowana na pełny rozwój osobowy, a w szczególności doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.