• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
    KRS 0000253650

Organizacja jest powołana w celu realizowania OH4 PROW LEADER. Jest jednostką, w której członkami są samorządy, podmioty społeczne, gospodarcze. Działania skupiają się na szeroko pojętym rozwoju wielofunkcyjnym wsi. Trafiamy do różnych grup społecznych i zawodowych, głownie w celu aktywowania środowisk lokalnych. Do tej pory projekty realizowane przez lGD dotyczyły sfery społeczno-kulturalnej wśród mieszkańców obszaru działania. Do 31.12.2008 r. Stowarzyszenie działało pod nazwą: lokalna grupa działania na rzecz rozwoju gmin Kurzętnik i Grodziczno.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.