• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Radość Dawania"
    KRS 0000253778

Celem działalności jest:
1. Działania na rzecz poprawy warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2. Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz edukacji, kształcenia, rehabilitacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Organizowanie konferencji związanych z problemem niepełnosprawności.
4. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami.
5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna rodzicom, opiekunom, nauczycielom dziecka niepełnosprawnego.

Kadra:
Specjaliści, psychologowie, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci. Wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania:
1. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci.
2. Pomagamy rodzicom, opiekunom osób niepełnosprawnych w formie indywidualnych konsultacji.
3. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.