• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
    KRS 0000253847

Misja
Wspieranie, koordynowanie i inicjowanie działań o charakterze pomocy społecznej obejmującej osoby z różnych przyczyn (np. niepełnosprawność, samotne wychowywanie dzieci, itp.) pozostające w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania
Działania organizacji skierowane są do osób i rodzin ubogich, borykających się z niepełnosprawnością, przewlekłymi chorobami, starsze i samotne, bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci.
W ramach zadań, które wynikają z naszej współpracy z jednostakmi samorządowymi lub Fundacją "Bank Żywności", zajmujemy się pozyskiwaniem i dystrybucją żywności, środków czystości, pieluch dla niemowląt, podręczników dla uczniów, środków pielęgnacyjnych, odżywek bezglutenowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.