• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska
    KRS 0000254116

Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska zostało utworzone w styczniu 2006 roku. Należą do niego rodzice i nauczyciele dzieci uczęszczających do Przedszkola Społecznego „Kolorowe Listki” w Poznaniu, Wolnej Szkoły Waldorfskiej w Poznaniu oraz sympatycy metod wychowawczych proponowanych przez pedagogikę waldorfską.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich tych, którzy szukają alternatywy dla powszechnie obowiązujących i stosowanych w większości szkół sposobów nauczania i wychowania. Mamy nadzieję wspólnie stworzyć taką szkołę, do której z przyjemnością sami byśmy powrócili...

Szkoła:
Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową w oparciu o program waldorfski. Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach.
W szkole pracują wykwalifikowani, zaangażowani w pracę z dziećmi nauczyciele, którzy swoją wiedzę pedagogiczną poszerzyli na Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej przy Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel - wychowawca pracuje z dziećmi od pierwszej do szóstej klasy i naucza podstawowych przedmiotów w ramach tzw. lekcji głównej.
Nauczanie języka polskiego, historii, geografii i przedmiotów ścisłych odbywa się za pomocą przyjaznej dzieciom metody w 4 - tygodniowych cyklach tematycznych. Zintegrowany sposób nauczania pozwala uczniom dostrzegać związki pomiędzy zdobywanymi wiadomościami oraz opanowywać i utrwalać materiał w naturalnym rytmie.
Nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) rozpoczyna się w I klasie.
W programie jest szereg zajęć artystycznych (muzyka, malowanie, eurytmia, prace ręczne, warsztaty stolarskie), których podstawowym celem jest ćwiczenie woli, koncentracji, umiejętności współdziałania w grupie, podejmowania decyzji i radzenia sobie z porażkami. W szkole obowiązuje ocena opisowa. Nie ma drugoroczności. Stosujemy ekologiczne sprzęty, zabawki, pomoce naukowe i materiały do prac artystycznych.
Celebracja świąt wyznacza swoisty rytm roku (Dożynki, Św. Marcin, Jarmark, Jasełka etc.)
W szkole panuje szczególna atmosfera jaka towarzyszy niewielkim szkołom społecznym, w które angażują się nie tylko nauczyciele, ale również Rodzice.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.