• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przystań Nadziei
    KRS 0000254130

Prowadzone działania
Odbiorcami działań fundacji są osoby chore psychicznie oraz ich rodziny. Prowadzone są Kluby Pacjenta (w Inowrocławiu oraz w Mrocznej pod Bydgoszczą). Dla pacjentów prowadzone są zajęcia rekreacyjne, ale także przygotowujące do samodzielnego życia (np. manualne, plastyczne, ogrodnicze), dla rodzin prowadzona jest psychoterapia i psychoedukacja. Poradnictwo dla pacjentów i rodzin w zakresie prowadzenia spraw urzędowych (pisanie pism, wniosków, odwołań, itp). Z pomocy organizacji korzysta około 150 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.