• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Upośledzonej Umysłowo "Bliżej Siebie"
    KRS 0000254282

Naszym celem jest wspieranie rozwoju, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Wspomaganie procesu rehabilitacji. Pomoc w integracji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w środowisku i społeczności lokalnej. Podnoszenie umiejętności pracy z osobami upośledzonymi umysłowo. Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w całym procesie rozwoju i rehabilitacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla osób upośledzonych umysłowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.