• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku "Szkoła Marzeń"
    KRS 0000254588

Misja
Inspirowanie działań wspomagających szkołę materialnie, programowo i organizacyjnie, zachęcanie nauczycieli do nowatorstwa w pracy, rozwijanie uzdolnień uczniów, poszerzanie bazy materialnej szkoły (boiska), dożywianie uczniów itd.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz Gimnazjum w Wyrzysku (powiat pilski); działa w kierunku poprawy bazy sportowej szkoły, pomoc w dożywianiu niektórych uczniów, w doposażeniu biblioteki szkolnej, zakupu pomocy naukowych, organizacji letniego i zimowego wypoczynku.
Odbiorcy to uczniowie, rodzice, nauczyciele Gimnazjum w Wyrzysku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.