• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia "Niepokonani"
    KRS 0000254679

Misja
Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz zapewnianie pomocy materialnej inwalidom wojennym, kombatantom i ich rodzinom.
Dodatkowo Stowarzyszenie zajmuje się upamiętnianiem prawdy o formacjach Państwa Podziemnego, budową pomników, umieszczaniem tablic pamiątkowych, fundacją sztandarów, współpracą z młodzieżą w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

Prowadzone działania
W 2006 r. z dobrowolnych wpłat założycieli Stowarzyszenia zebrano 2.650,00 zł i przeznaczono je na ufundowanie 11 zapomóg losowych dla wdów po kombatantach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.