• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Plateaux
    KRS 0000254909

Fundacja Plateaux jest jednym z najprężniej działających podmiotów promujących nowoczesną kulturę i sztukę audiowizualną w Polsce. Nasze działania koncentrują się w dużej mierze na promocji muzyki elektronicznej, awangardowej, jazzowej i elektroakustycznej, form audiowizualnych łączące oba elementy (audio i wideo) w nierozerwalną całość. Szereg zorganizowanych koncertów, festiwali, szeroko komentowanych jako niezwykle istotne i świeże wydarzenia na mapie kulturalnej Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.