• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
    KRS 0000254998

Głównym założeniem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Siedlisko" powstało w odpowiedzi na trudną sytuację osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania podejmowane przez członków organizacji zmierzają do podniesienia jakości życia tych osób. Celem innowacyjnych przedsięwzięć Stowarzyszenia "Siedlisko" jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz stworzenie im warunków na prowadzenie godnego i wartościowego życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.