• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej
    KRS 0000255125

Stowarzyszenie zajmuje się promocją Ziemi Cieszkowskiej wśród mieszkańców i turystów (kultura, tradycje, ekologia regionu) - m.in. realizowało w roku 2007 projekt rewitalizacji parku w miejscowości Góry, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowo (2012 rok).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.