• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Feniks - Fundacja Niosąca Pomoc Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
    KRS 0000255165

Misja:
Wspieranie działań kulturalno-oświatowych i sportowych oraz prowadzenie działalności charytatywnej wśród mieszkańców z terenu gminy.

Prowadzone działania:
1. "Moja Mała Ojczyzna" - opieka nad zabytkami Starej Wsi.
2. "Europa - Nasz Wspólny Dom"- integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
3. "Człowiek a Środowisko"- prowadzenie działań na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
4. "Pola Nadziei"- organizowanie wolontariatu, prowadzenie działalności charytatywnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.