• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomóżmy Marzeniom"
    KRS 0000255194

Celem Fundacji jest objęcie konkretną, rzeczową opieką dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy. Fundacja pragnie zapewnić swoim podopiecznym nie tylko opiekę lekarską, posiłki czy odzież, ale także pomóc im zrealizować marzenia o lepszym życiu poprzez zainwestowanie w naukę, rozwój ich zdolności i pasji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.