• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej "Pro-Activ"
    KRS 0000255529

Prowadzone działania
Stowarzyszenie swoim patronatem obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne z każdym rodzajem niepełnosprawności i stara się pomóc im w zdobyciu zawodu poprzez warsztaty terapii zajęciowej, aktywizację zawodową - szkolenia, ustanowienie trenera aktywności zawodowej i społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.