• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej
    KRS 0000255598

Stowarzyszenie ma na celu promowanie stylu życia promującego zdrowie oraz edukację zdrowotną i ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem makrobiotyki jako idei zdrowego życia opartego na harmonijnej więzi człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Prowadzone działania
1. Program "Zdrowie Kobiety"
2. Program "Nasze zdrowie"
3. Warsztaty makrobiotyczne "Szkoła gotowania"
4.Wykłady: Jedzenie ma znaczenie
5.Sztuka prostoty
6. Inteligencja ekologiczna.
7. Mity współczesnej dietetyki.
8. Zdrowie seniora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.