• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
    KRS 0000256078

Misją Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” jest kreowanie, inicjowanie i wspieranie działań oraz procesów stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dla zapewnienia atrakcyjnych warunków życia i rozwoju osobistego mieszkańców, prowadzenia dochodowej działalności rolniczej i efektywnej przedsiębiorczości, przy zachowaniu i w oparciu o koncepcję rozwoju zrównoważonego, zasadę subsydiarności i równości szans wszystkich osób i grup społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.