• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Zgodnie z Naturą i Tradycją"
    KRS 0000256184

Misja:
- Rozwój kulturalny gminy i regionu;
- Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody;
- Rozwój kultury fizycznej i sportu;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa;
- Podtrzymywanie tradycji narodowych;
- Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.