• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Współpracy Ze Wschodem "Memoramus"
    KRS 0000256353

Celem Stowarzyszenia jest:
1. pomoc Polakom mieszkającym w krajach byłego ZSRR,
2. szerzenie wiedzy o Polakach i kulturze polskiej na Wschodzie,
3. pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckich,
4. rozwijanie współpracy i przyjacielskich więzów między Polską a krajami byłego ZSRR.

Prowadzone działania:
Organizacja corocznych wyjazdów poznańskiej młodzieży do Katynia oraz wspólny Marsz Pamięci z młodzieżą rosyjską dla oddania hołdu polskim i rosyjskim ofiarom komunistycznych zbrodni.
Organizacja zrzesza uczniów z sześciu poznańskich szkół, prowadzona jest sekcja młodzieżowa Stowarzyszenia Memoramus.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.