• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wspólna Sprawa"
    KRS 0000256728

Misja
Celem Fundacji jest czynna i formalna pomoc w procesie organizacji oraz przygotowania a następnie realizacji renowacji i remontu lub przebudowy zabytkowych obiektów w tym kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Mikołaja w Truskolasach. Fundacja może reprezentować Parafię p. w. św. Mikołaja w Truskolasach i inne osoby prawne w zakresie i sposób określony w udzielonych odrębnie uprawnieniach i pełnomocnictwach.


Prowadzone działania
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej o konieczności, warunkach i możliwościach działań będących celem powołania Fundacji.
2. Przygotowanie grup wsparcia dla poszczególnych elementów etapów związanych z renowacją i remontem w tym szczególnie dla przygotowania i działania w następujących tematach:
-Finansowaniu procesu renowacji
-Opracowaniu dokumentacji technicznej
-Nadzorowaniu i prowadzeniu prac budowlano-kontrukcujnych
-Nadzorowaniu i prowadzeniu budowlanych prac wykończeniowych tj.: malarskie, snycerskie, stolarskich itp. oraz zabezpieczających.
3. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi których celem jest zapewnienie zabezpieczenia utrzymania i funkcjonowania obiektów kultu religijnego będących dziedzictwem narodowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.