• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym i Niepełnosprawnym "Hen-Staw"
    KRS 0000257155

Misja
Stowarzyszenie będzie zajmować się między innymi:

-Sprawowaniem opieki zdrowotnej - pielęgnacja przez wolontariuszy nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi.
-Dowożeniem do dializ oraz na badania i zabiegi.
-Dobroczynnością.
-Punktem wsparcia - zaopatrzenie w artykuły spożywcze oraz darmowe posiłki dla osób potrzebujących.
-Organizowaniem imprez kulturalnych dla niepełnosprawnych.
-Wspieraniem duchowym - tzn. rozmowa z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, służenie radą,dobrym słowem itp.
-Wsparciem finansowym - dofinansowanie do leków,do sprzętu rehabilitacyjnego itp.
-Prelekcjami na rzecz bezpieczeństwa w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.