• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bory Dolnośląskie"
    KRS 0000257335

Prowadzone działania
Naszym celem jest promowanie regionu Bory Dolnośląskie. Wspieramy rozwój obszarów wiejskich naszych gmin, a także działamy na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Upowszechniamy i dokonujemy wymiany informacji o podejmowanych inicjatywach. Naszym celem jest również ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych naszego regionu. Ponadto zajmujemy się integracją mieszkańców oraz budową wspólnej tożsamości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.