• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie - Aktywni Lokalnie
    KRS 0000257647

Stowarzyszenie - Aktywni Lokalnie tworzą głównie ludzie młodzi, „pozytywnie zakręceni”, otwarci na nowe przedsięwzięcia, działający na rzecz dzieci i młodzieży, bo to najsympatyczniejsi partnerzy w projektach.

Nasze główne cele statutowe to: aktywizowanie środowiska wiejskiego i małych miast (do 20.000 ludności), dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z ww. środowiska - np. nauka poprzez zabawę, prowadzenie ośrodków wsparcia społecznego, a także przeciwdziałanie ubóstwu, przeciwdziałanie i ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.