• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nadzieja" w Malanowie
    KRS 0000257764

Dla osób starszych organizujemy Dzień Seniora pod hasłem "Jesień z Nadzieją", Gminny Dzień Babci i Dziadka oraz wycieczki wyjazdy do kina i teatru.
Dla dzieci niepełnosprawnych przygotowujemy spotkania mikołajkowe, koncerty charytatywne, wyjazdy na baseny termalne oraz pomoc materialną.
Dla dzieci i młodzieży organizujmy zajęcia sportowe, turniej tańca, zajęcia integracyjne z harcerzami.
Dla wszystkich, którzy chcą być "bliżej kultury" corocznie odbywają się: plener malarski, imprezy integracyjne, wyjazdy do teatru i kina.
Dla tych, którym trudniej sprostać potrzebom dnia codziennego – organizujemy pomoc żywnościową we współpracy z Bankiem Żywności w Koninie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.