• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek In Memoriam"
    KRS 0000257792

Pielęgnowanie tradycji I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, pamięci o Generale i jego dokonaniach, utrzymanie więzi koleżeńskich z żołnierzami 1 Dywizji Pancernej i ich rodzinami, opieka nad Izbą Tradycji Dywizji. Współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, których działalność wiąże się z propagowaniem tradycji gen. S. Maczka działającymi na terenie kraju i zagranicą (Holandia, Anglia). Współpraca ze szkołami mającymi patrona gen. S. Maczka, szczególnie z OSW nr 2 im. gen. S. Maczka w Bydgoszczy. Gromadzenie środków materialnych i finansowych przeznaczonych na działalność statutową stowarzyszenia w szczególności na otaczanie opieką miejsc pamięci 1 Dywizji Pancernej i jej dowódcy, a także wspomaganie dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących z rodzin patologicznych (współorganizacja turnusów rehabilitacyjnych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.