• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Ogród Świętego Franciszka"
    KRS 0000257944

Misja:
- Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.
- Prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem obrony praw zwierząt.
- Zapewnienie opieki zwierzętom porzuconym, bezpańskim lub wymagającym opieki z innych powodów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.