• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolicka Misja dla Niesłyszących
    KRS 0000258374

Naszym celem jest działanie na rzecz osób niesłyszących oraz duszpasterstwa niesłyszących.

Wydajemy pismo dla niesłyszących "KMDN Effatha"

Organizujemy wyjazdy, pielgrzymki i spotkania niesłyszących.

Wydajemy filmy dla niesłyszących, min. serię filmów "Opowiadanie o życiu Pana Jezusa". Przygotowaliśmy migową wersję filmów "Jezus" oraz filmu "Basia".
Prowadzimy Ośrodek Edukacyjny zajmujący się kształceniem w zakresie języka migowego. Organizujemy liczne kursy języka migowego.

Utrzymujemy wiele stron internetowych dla niesłyszących i osób z nimi związanych. Wśród nich pierwszy i jeden z najobszerniejszych bezpłatnych słowników znaków migowych w Polsce.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.