• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Familia w Śremie
    KRS 0000258483

Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, zorganizowała świetlicę socjoterapeutyczną, w której dzieci mogą przebywać po lekcjach i odrabiać prace domowe. W świetlicy prowadzone jest dożywianie i opieka psychologa oraz lekarza (o ile zachodzi potrzeba).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.