• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym "Krzyk Ciszy"
    KRS 0000258929

Prowadzone działania:
Pomoc osobom głuchym i niedosłyszącym.
Ochrona zdrowia, uaktualnianie badań (autogramy).
Bezpłatna współpraca z gabinetem lekarskim.
Pomoc w wypełnianiu wniosków i skierowań na komisję lekarską orzekającą o stopniu niepełnosprawności, również w pisaniu odwołań.
Pozyskiwanie aparatów słuchowych (od osób prywatnych) i rozdawanie potrzebującym.
Pomoc w poszukiwaniu pracy.
Szkolenie osób zatrudnionych w przychodni i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie języka migowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.