• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Puch Ostu"
    KRS 0000258946

Misja
1. Propagowanie piękna naszego regionu i twórców mieszkających na naszym terenie.
Projekt ”Wędrówki z fraszką” - Wytyczenie tras turystycznych nazwanych „Sztaudyngerowskimi Trasami Turystycznymi” „artystycznej”-Mała STT i „widokowej”- Duża STT po szlakach górskich.
Umieszczenie w określonych miejscach na tych trasach tabliczek z fraszkami, a w centrum miasta, przy szkole i przy spalonym domu Sztaudyngera tablic-map z przebiegiem tych tras. Opracowanie folderu do tych tras. Organizowanie wspólnych wypraw tymi trasami Rajdy Sztaudyngerowskie
Projekt -KLUB MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI JANA SZTAUDYNGERA
Propagowanie twórczości Jana Sztaudyngera w kraju i za granicą, skupianie jej miłośników
2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego
Projekt ”Twórcy i wybitne postacie regionu”
Wybudowanie w Szklarskiej Porębie muzeum Jana Sztaudyngera oraz prowadzenie działań kulturalnych związanych z tym muzeum (m.in. powstanie teatru lalek)
Projekt edukacyjny we współpracy ze Szkolnym Klubem Europejskim „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Szklarskiej Poręby” opracowanie i wydanie w formie albumowej
3. Wspomaganie wyrównywania szans
Projekt ”Przestrzeń dla uzdolnień - równaj szanse”
Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży m.in. poprzez ufundowanie „Stypendium Artystycznego im.Jana Sztaudyngera” dla uczniów uzdolnionych artystycznie ( plastyka, poezja, muzyka itp.) Organizowanie konkursów recytatorskich w ramach Salonu Artystyczneg Jana Sztaudyngera
4. Pomoc placówkom oświatowym
Projekt ”Szkoła i społeczność lokalna bliżej kultury”
Pomoc w wybudowaniu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie auli ze sceną (adaptacja i remont istniejących pomieszczeń )do wykorzystania przez szkołę oraz na uroczystości i imprezy kulturalne o zasięgu miejskim.
Organizowanie wyjazdów na koncerty i spektakle teatralne.
Projekt ”Na naukę nigdy nie jest za późno” - Uniwersytet ”trzeciego wieku”
5. Wspieranie rozwoju sportu w Szklarskiej Porębie.

Prowadzone działania
Kultura, oświata, sport, turystyka, przyroda
Propagowanie piękna naszego regionu i twórców mieszkających na terenie Szklarskiej Poręby i okolic( przede wszystkim - Jan Sztaudynger)
Ratowanie dziedzictwa kulturowego.
Pomoc placówkom oświatowym.
Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.