• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Evangelium Vitae
    KRS 0000259108

Misja
Podstawowym celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Wyższej Szkoły Medycznej p.w. Miłosierdzia Bożego oraz utworzenie i prowadzenie Szpitala Położniczo-Ginekologicznego we Wrocławiu, jak również otoczenie opieką studiującej młodzieży, kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, rodzin, zwłaszcza rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osób starszych i przewlekle chorych. Fundacja ma za cel także szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia, w tym także poprzez działalność wydawniczą, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działalność charytatywną oraz promocję i organizację wolontariatu.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Okno Życia oraz Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa ukierunkowany głównie na pomoc małżeństwom niepłodnym poprzez stosowanie leczenia metodą Naprotechnologii. Stara się wspomagać matki oczekujące potomstwa przez prowadzenie Banku Niemowlaka, przyjmując i przekazując dary rzeczowe w formie ubranek, lekarstw i odżywek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.