• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Plejada" w Sadlinkach
    KRS 0000259333

Misja:
Popularyzacja kultury muzycznej i fizycznej.
Organizacja lub współorganizacja festiwali, konkursów muzycznych, turniejów i zawodów sportowych.
Wspieranie i promowanie lokalnych twórców.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest popularyzacja kultury muzycznej i fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego muzykowania i uprawiania sportu przez dorosłych, młodzież i dzieci.
Organizacja lub współorganizacja festiwali, konkursów muzycznych, turniejów i zawodów sportowych.
Wspieranie i promowanie lokalnych twórców, kompozytorów i poetów.
Pobudzanie środowiska lokalnego do życia i rozwoju kulturalnego i czynnego udziału w nim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.