• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mieszkańców Żaczka
    KRS 0000260174

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz polepszenia bytu studentów i rozwoju samorządności.
2. Współpracę z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz władzami Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”.
3. Współdziałanie z organizacjami powołanymi do ochrony praw.
4. Udzielanie członkom Stowarzyszenia wszechstronnej pomocy w działalności organizacyjnej.

Stowarzyszenie skupia byłych mieszkańców Domu Studenckiego " Żaczek" Uniwersytetu Jagielońskiego jak również osoby związane z tym domem studenckim. Organizujemy spotkania integracyjne oraz gromadzimy środki na stypendia mieszkaniowe dla studentów- obecnych mieszkańców. DS "Żaczek" w roku akademickim 2007/2008 pokrywaliśmy czynsz dla 3 osób, w roku 2008/2009 dla czterech studentów. Współpracujemy z Radą Samorządu DS " Żaczek", które typuje osoby dla stypendiów. Chcemy się z nimi dzielić doświadczeniami z zakresu samorządności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.