• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
    KRS 0000260882

Misja:
1. Wspieranie rozwoju edukacji i nauki w Polsce.
2. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury.
3. Aktywizacja zawodowa osób w różnym wieku i z różnych środowisk, również zmarginalizowanych.
4. Wspieranie oraz rozwój kultury, turystyki i sportu jako skutecznych i atrakcyjnych form edukacji.

Prowadzone działania m.in:
1)„Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski” - wizyta studyjna, Dzień Otwarty, wydanie skryptu dla psychologów, rozpoczęcie działalności grupy pomocy dla DDA na Białorusi. Partnerzy m.in.: Nacoa Deutschland i Socjalne Projekty Białoruś. Dofinansowanie z Funduszy norweskich w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego.
2)"Ścieżki pamięci" - projekt dofinansowany przez UE w ramach Programu "Europa dla Obywateli" w partnerstwie z: Haus Neudorf e. V. - Forum fur Gemeinschaft in Europa, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy
3) "Mój pierwszy robot" - warsztaty dla dzieci w gminie Małkinia Górna, wyrównywanie szans edukacyjnych, EFS POKL
4) "Kiedy Mars poznał Wenus" - warsztaty edykacyjne dla młodzieży o relacjach międzyludzkich - Urząd m. st. Warszawy
5) "Oswoić szkołę" - warsztaty dla 5-latków przygotowujące do nauki w szkole - Urząd m. st. Warszawy
6). "Spotkania na Starej Pradze" - cykl wykładów dla osób zainteresowanych. Wykłady dotyczą tej jednej, wybranej dzielnicy Warszawy. Projekt zrealizowano przy współpracy finansowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ.
7. "Pragi poznawanie" - konkurs dla uczniów praskich gimnazjów i szkół średnich. Projekt zrealizowano przy współpracy finansowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ.
8). "Daj szansę fortunie - zaprzyjaźnij się z ekonomią" - konkurs adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
9). "Młodzi, kreatywni, przedsiębiorczy" - projekt adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Warszawy, mający na celu promowanie postaw przedsiębiorczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.