• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Inicjatywa Wolna Białoruś
    KRS 0000260915

Jesteśmy grupą młodych ludzi żywo zainteresowanych promowaniem zmian demokratycznych w Europie. Wielu z nas organizowało codzienne pikiety i happeningi w czasie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, by potem, w czasie powtórzonej drugiej tury wyborów, zorganizować Polską Misję Obserwacyjną w regionie charkowskim liczącą 250 osób. Obecnie od końca 2005 roku prowadzimy działania wspierające demokratyczne przemiany na Białorusi. Nasze obecne działania skupiają się na trzech sferach:
- bezpośrednim wspieraniu ruchów demokratycznych na Białorusi,
- motywowanie Polaków i przedstawicieli innych narodów do działania na rzecz pomocy Białorusinom,
- bieżące informowanie o: represjach na Białorusi, akcjach wsparcia opozycji oraz o niezależnych relacjach medialnych z sytuacja na Białorusi. Chcemy zachęcać Polaków i Europejczyków do moralnego i materialnego wspierania Białorusinów walczących o wolność swojego kraju. Włączamy w nasze działania organizacje z całej Europy, tak by wsparcie Białorusinów w ich demokratycznych dążeniach miało wymiar ogólnoeuropejski.
Dlatego stworzyliśmy portal www.WolnaBialorus.pl / www.4Belarus.eu gdzie dzięki siatce informatorów na Białorusi codziennie, po polsku i angielsku (w przyszłości niemiecku, francusku, włosku i białorusku) umieszczamy informacje o aktualnych represjach wobec działaczy opozycji białoruskiej, akcjach wsparcia dla Białorusi w Polsce i Europie, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach promujących wiedzę o Białorusi i jej kulturze. Zamieszczamy także na naszej stronie aktualne komentarze dotyczące sytuacji białoruskiej znalezione w prasie polskiej i europejskiej. Nie chcemy by była to nasza strona, ale ogólnoeuropejskie forum wymiany informacji dla tych, którzy uważają sprawę Białorusi za ważną.
Organizujemy koncerty solidarności z Białorusią. Koncerty „Solidarni z Białorusią” organizowane w marcu 2006 i 2007 były transmitowane na żywo przez pierwszy program Polskiej Telewizji oraz Polską TV Satelitarną zgromadziły odpowiednio 5 i 12 tysięcy ludzi na żywo i ok. miliona przed telewizorami.
Zapraszamy białoruską młodzież do Polski. Zorganizowaliśmy duży projekt: Weekend Polsce. Był to cykl wizyt 11grup Białorusinów w Warszawie. W trakcie intensywnego pobytu staramy się pokazać gościom możliwości jakie mają, angażowaliśmy ich do pracy na rzecz rozwoju swojego kraju.
Wspieramy także Białoruskie środowisko dziennikarskie. Zorganizowaliśmy szkolenia dla dziennikarzy ze zlikwidowanych przez reżim Łukaszenki niezależnych gazet. Ponadto intensywnie wspieraliśmy Białorusinów przy tworzeniu portalu internetowego PressBy.eu.
Obecnie staramy się realizować kolejne projekty, by wykorzystać ogromny potencjał polskiej i białoruskiej młodzieży w dążeniu do wolności Białorusi.

W naszej działalności staramy się kierować zasadą w myśl której staramy się nie przekonywać młodych Białorusinów, ale pokazywać możliwości jaki mają. Tak by w przyszłości posiadali wiedzę która da im realną możliwość świadomego wyboru - wolność.

Zapraszamy do współpracy. Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby współpracować z nami w działaniu na rzecz Białorusi, prosimy o kontakt. Jeżeli macie pomysły, jak wesprzeć Białorusinów, co zorganizować, by było o ich sytuacji głośno w Polsce i Europie - piszcie do nas!

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby współpracować z nami w działaniu na rzecz Białorusi, prosimy o kontakt. Jeżeli macie pomysły, jak wesprzeć Białorusinów, co zorganizować, by było o ich sytuacji głośno w Polsce i Europie - piszcie do nas!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.