• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary
    KRS 0000261099

Działania stowarzyszenia adresowane są do mieszkańców Gost i polegają na popularyzacji, renowacji i restauracji zabytków Gostynia, w tym późnogotyckiej Fary (jedynego w Polsce zabytku w tzw. całości, bez dobudowywanych części - od powstania do chwili obecnej), Bazyliki mniejszej k/Gostynia i innych zabytków ruchomych.
Stowarzyszenie wydało 3-języczny folder o Farze oraz album.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.