• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Izba Regionalna" w Janowszczyźnie
    KRS 0000261155

Stowarzyszenie „Izba Regionalna” w Janowszczyźnie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej w tym działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr dziedzictwa kulturowego. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi Janowszczyzny i okolicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.