• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wychowanie Bez Porażek"
    KRS 0000261181

Fundacja powstała z myślą o tym, aby wspierać rodziców w radzeniu sobie z najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniem, jakim jest wychowywanie dzieci. Często wychowując dzieci nie zwracamy uwagi, w jaki sposób do nich mówimy, przez co kształtujemy ich język komunikacji oraz postawy społeczne. Każdy dorosły powinien wziąć odpowiedzialność za wypowiadane słowa, które zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych poważnie zakłócają relacje między ludźmi. Rodzice, którzy będą mieli większą wrażliwość na to, co i jak mówią nauczą tej wrażliwości swoje dzieci. Nasze słowa i zachowanie powinny wyrażać miłość i szacunek zamiast zniewag i gróźb.

Celami Fundacji Wychowanie Bez Porażek są:
- Prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej.
- Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
- Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
- Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych w domu i w szkole.
- Propagowanie nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych.
- Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.