• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
  KRS 0000261249

Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki :

 • Świetlica "Przystań" z łaźnią i pralnią  przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach dla osób bezdomnych i opuszczonych
 • Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach
 • Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
 • Dom dla Osób Bezdomnych w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
 • Klub Integracji Społecznej w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dyminy k. Kielc ul. Ściegiennego 203

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.