• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. Bogdana Jańskiego na rzecz Budowy Kościoła Pod Wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu - Kazimierzu
    KRS 0000262032

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na: budowę, oddanie do użytku, wyposażenie kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie, wraz z budynkami towarzyszącymi umiejscowionymi na terenie rzymsko-katolickiej Parafii, pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-Kazimierzu, przy ulicy Armii Krajowej 77.

Celem Stowarzyszenia będzie:
a) organizowanie działań zmierzających do gromadzenia w sposób dozwolony przez prawo środków pieniężnych na budowę kościoła;
b) organizowanie pracy osób pomagających przy budowie kościoła;
c) pomoc przy organizowaniu dostaw materiałów i korzystania z usług wykonawców;
d) pomoc przy załatwianiu spraw organizacyjno-prawnych;
e) propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej i nie tylko;
f) działalność charytatywna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.