• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze
    KRS 0000262260

Misja
Całą swą działalność towarzystwo prowadzi na rzecz ogółu społeczności w sferze upowszechniania kultury i sportu, a także ochrony i promocji zdrowia.
Główne cele:
1. Wspieranie rozwoju lotnictwa na Kaszubach
2. Umożliwienie młodzieży i dorosłym czynnego uprawiania sportów lotniczych
3. Działanie na rzecz rozwoju turystyki lotniczej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.