• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - Wielkie Serce
    KRS 0000262268

Stowarzyszenie zrzesza ponad 20 rodzin z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, leskiego oraz z miasta Krosna. Jesteśmy rodzicami i opiekunami dla ok. 120 dzieci przysposobionych i biologicznych. Kilkoro ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga szczególnego traktowania. Łączy nas to że, kochamy pracę z dziećmi mimo trudnych wyzwań, które są z tym powiązane.

Dla dzieci organizujemy: wycieczki, zawody sportowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia w naszej świetlicy, korepetycje, warsztaty z psychologiem, wyjazdy terapeutyczno- integracyjne. Czynnie działamy na rzecz dzieci osamotnionych, osieroconych odrzuconych.

Dla rodziców zastępczych organizujemy liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności wychowawcze. Tworzymy też dla siebie - rodziców, mocną grupę wsparcia. Udzielamy wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym nie zrzeszonym w stowarzyszeniu.

Kilkoro dorosłych wychowanków usamodzielniło się i założyło szczęśliwe rodziny, a na ich miejsce trafiły inne potrzebujące dzieci.
Dobro dziecka jest naszym priorytetem, dlatego nasze działanie skierowane są na polepszenie bytu i zdrowia naszych wychowanków.Chcemy, aby nasi podopieczni nie stracili wiary w drugiego człowieka i Wy Szanowni Państwo możecie nam w tym pomóc…

za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.