• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomoc Bliźniego
    KRS 0000262302

Misja
- pomoc materialna i duchowa dla osób szczególnie dotkniętych przez los,
- wspieranie rodziny jako dobra samego w sobie,
- popieranie wszelkich form działalności charytatywnej,
- praca nad wychowaniem społecznym, obywatelskim i patriotycznym młodego pokolenia

Prowadzone działania
- pomoc społeczna
- działalność charytatywna

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.